Duikcentrum de Grevelingen Scharendijke

Onderhoud van uw ademautomaat, jacket en fles

Tijdens het duiken wilt u niet voor verrassingen of problemen komen te staan. Voor de juiste werking van uw apparatuur is het raadzaam deze één maal per jaar of om de 200 duiken te laten servicen door een erkend en gecertificeerd servicecentrum. 

Bij ons kunt u terecht voor de merken Scubapro, Aqualung, Mares, Apeks, Ocean Reef. Apparatuur van merken waarvoor wij niet zijn gecertificeerd voor onderhoud kunnen wij extern uitbesteden bij een erkend servicecenter. Zodat u kunt rekenen op de kwaliteit en vakkundigheid die u verwacht.

 Onze werkplaats

In onze werkplaats wordt uw automaat met zorg volledig gedemonteerd, gereinigd en gecontroleerd op beschadigingen en bijzonderheden. Uw ademautomaat zal vervolgens met uitsluitend originele onderdelen, welke door de fabrikant zijn geleverd en voorgeschreven, worden gemonteerd.  

Na het monteren/samenstellen van uw ademautomaat wordt deze nauwkeurig afgesteld naar fabriekinstellingen. U ontvangt een persoonlijk servicerapport waarop alle uitgevoerde werkzaamheden, vervangen onderdelen en bijzonderheden staan vermeld. Op uw ademautomaat zal een servicesleeve worden gemonteerd waarop de laatste uitgevoerde service datum staat vermeld. 

Ook voor service aan uw jacket, bladder of fles - zoals de jaarlijkse visuele inspectie, of de vijfjaarlijkse fleskeur - kunt u bij ons terecht. 

HISWA - Convenant Ademhalingsapparatuur
HISWA-leden die ademapparatuur voor de duiksport leveren, hebben zichzelf harde kwaliteitseisen opgelegd voor het onderhoud ervan. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant en zijn verplicht voor alle leden van HISWA Vereniging die actief zijn in de duiksportbranche. Op deze manier bieden zij hun klanten nog meer zorgvuldigheid en veiligheid.

Het convenant is een wens van de Bedrijfsgroep Duiksport van HISWA vereniging. Met deze vorm van zelfregulering bieden zij duikers nog meer zekerheid en veiligheid. Duikers weten precies wat ze mogen verwachten. Zij kunnen het convenant inzien bij de HISWA-bedrijven of downloaden op www.hiswa.nl/duiksport. Daar staat ook een overzicht van aangesloten leden.

HISWA Vereniging, branchorganisatie van de watersportindustrie, behartigt sinds begin 2012 ook de belangen van bedrijven in de duiksport. 

Wij zijn lid van Hiswa Logo